MEDYCZNE FILIPIKI I REMBRANDTY 2023

 

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń  i zaprezentowania podczas Kongresu wyników swoich badań oryginalnych lub prac kazuistycznych, w formie doniesień ustnych i plakatów.
Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone.

Abstrakt możesz zgłosić tutaj

Regulamin abstraktów dostępny jest tutaj

Na abstrakty czekamy do 21 kwietnia 2023 roku.

Za prezentacje ustne i plakatowe można uzyskać dodatkowe 10 punktów edukacyjnych (max. 40 punktów).