Opłaty

 

1 dla Członków KLRwP z opłaconą składką członkowską do 2023 roku włącznie
2 po przesłaniu zaświadczenia o odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego z zakresu medycyny rodzinnej