Świat Medycyny i Farmacji
  • Świat Medycyny i Farmacji
SMiF

Świat Medycyny i Farmacji – medyczne pismo specjalistyczne o zasięgu ogólnopolskim, prezentujące nowości farmaceutyczne i wybrane leki dostępne na polskim rynku, ukazujące problemy terapeutyczne z różnych dziedzin medycyny, relacjonujące ważne konferencje oraz zjazdy organizowane przez kliniki i towarzystwa medyczne.

Materiały do pobrania