Zofia Małas
  • Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych