Boehringer Ingelheim
  • Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim kieruje się chęcią służenia ludzkości poprzez poprawę zdrowia ludzi i zwierząt. Jesteśmy skutecznie działającą firmą rodzinną, która planuje mając na uwadze przyszłość całych pokoleń. Współpracujemy ze sobą na światową skalę i jesteśmy uczciwi. Nasze UKIERUNKOWANIE pokazuje, jaka jest nasza firma, do czego dąży, po co powstała, jak działa i co chciałaby osiągnąć.