TABELA OPŁAT

 

  DO 5 KWIETNIA 2024 OD 6 KWIETNIA 2024
PAKIET ONLINE 199 zł 299 zł
PAKIET STACJONARNY DLA CZŁONKÓW KLRWP1 449 zł 799 zł
PAKIET STACJONARNY DLA REZYDENTÓW KLRWP2 399 zł 799 zł
PAKIET STACJONARNY DLA REZYDENTÓW 499 zł 799 zł
PAKIET STACJONARNY 599 zł 799 zł

 

Podane ceny są kwotami brutto
1 dla Członków KLRwP z opłaconą składką członkowską do 2024 roku włącznie
2po przesłaniu zaświadczenia o odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego z zakresu medycyny rodzinnej