O wydarzeniu

O KONGRESIE

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, już po raz kolejny organizuje doroczny kongres dla lekarzy rodzinnych oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 22 Kongres Medycyny Rodzinnej w ramach którego się spotykamy odbędzie się w dniach 13-16.06.2024 roku w Warszawie.

 

ORGANIZATOR KONGRESU

Organizatorem 22 Kongresu Medycyny Rodzinnej jest Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Misją stowarzyszenia, profesjonalnego i naukowego towarzystwa lekarzy rodzinnych, jest konsekwentne działanie na rzecz budowy i  rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi. 

Kolegium wypełnia swoją misję rozwijając i reprezentując specjalność, jaką jest medycyna rodzinna; pielęgnując wysokie standardy kształcenia lekarzy rodzinnych na wszystkich etapach edukacji medycznej; wspierając rozwój badań naukowych w medycynie rodzinnej; rozpowszechniając wiedzę o medycynie rodzinnejw społeczeństwie, a także służąc wsparciem swoim członkom w rozwoju zawodowym, naukowym oraz w wykonywaniu praktyki lekarza rodzinnego.

Poprzez swoje działania Kolegium chce doprowadzić do sytuacji, w której każdy obywatel i jego rodzina znajdować się będą pod opieką kompetentnego lekarza rodzinnego.

Aktualnym prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk