DZIĘKUJEMY ZA PRZESŁANE ABSTRAKTY.
LISTA PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO PREZENTACJI USTNYCH I PLAKATÓW ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA PO 27.05.2024 ROKU.