MEDYCZNE FILIPIKI I REMBRANDTY 2024

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń i zaprezentowania podczas kongresu wyników swoich badań oryginalnych lub prac kazuistycznych, w formie doniesień ustnych i plakatów.

Prezentacje odbędą się w dniach 14 i 15.06.2024 roku w godzinach 8.15-9.45.

Za prezentacje ustne i plakatowe można uzyskać dodatkowe 10 punktów edukacyjnych (max. 40 punktów).

Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ABSTRAKTU

Termin nadsyłania abstraktu: 10 maja 2024 roku