CZWARTEK, 13 czerwca 2024 roku
17.00-19.00     WALNE ZGROMADZENIE
DELEGATÓW KLRwP
PIĄTEK, 14 czerwca 2024 roku
08.15-09.45 PROMOCJA ZDROWIA
I PROFILAKTYKA
TRZY WYZWANIA, JEDEN PACJENT:
OTYŁOŚĆ, MAFLD,
CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE
Jakość w walce z czasem
– resuscytacja krążeniowo
oddechowa w POZ
09.45-10.00 PRZERWA
10.00-11.30 SESJA PLENARNA I
PACJENT, LEKARZ RODZINNY, SPECJALISTA – WSPÓLNA SCENA, WIELE RÓL
11.30-12.00 PRZERWA
12.00-13.30 ZAKAŻENIA – ISTOTNY PROBLEM
W CODZIENNEJ PRAKTYCE
KOBIETA ZMIENNĄ JEST
– JAK JĄ ZROZUMIEĆ?
 
13.30-14.30 LUNCH
14.30-16.00 SZCZEPIENIA – WYZWANIE
DLA SPOŁECZEŃSTWA I LEKARZY
CHOROBY PROWADZĄCE
DO GROŹNYCH POWIKŁAŃ
- POSTĘPOWANIE ZAPOBIEGAJĄCE
WYZWANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
- WIEDZA I DETERMINACJA
16.00-16.30 PRZERWA
16.30-18.00 CHORY U KRESU ŻYCIA W DOMU
– ŁAGODZENIE DOKUCZLIWYCH OBJAWÓW
WAŻNE CHOROBY OSTRE
I PRZEWLEKŁE
W GABINECIE LEKARZA POZ
 
18.00-18.15 PRZERWA
18.15-19.15 PRYNCYPIA I ORGANIZACJA
MEDYCYNY RODZINNEJ
CZĘSTE CHOROBY W PRAKTYCE
LEKARZA RODZINNEGO
 
SOBOTA, 15 czerwca 2024 roku
08.15-09.45 RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMÓW
W MEDYCYNIE RODZINNEJ
Opieka Koordynowana – jak ją widzimy
po 1,5 roku funkcjonowania?
Badanie holter ciśnieniowy.
Co lekarz rodzinny powinien wiedzieć
09.45-10.00 PRZERWA
10.00-11.30 POSTĘPOWANIA W CZĘSTYCH
CHOROBACH UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO
OD DIAGNOZY DO TERAPII PACJENTA
KARDIOLOGICZNEGO,
METABOLICZNEGO I NEFROLOGICZNEGO.
CZY MAMY WSPÓLNY MIANOWNIK?
Od zera do bohatera
- Opieka Koordynowana
11.30-12.00 PRZERWA
12.00-13.30 LEKARZ RODZINNY
WOBEC ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA
PRZEWLEKŁE PROBLEMY ZDROWOTNE
W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
 
13.30-14.30 LUNCH
14.30-16.00 OPIEKA NAD MAŁYM DZIECKIEM
– ZADANIE LEKARZA RODZINNEGO
POSTĘPOWANIE
W OTYŁOŚCI I NADCIŚNIENIU
W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
 
16.00-16.15 PRZERWA
16.15-17.00 ZAPARCIA I KOLONOSKOPIA
– CZY ISTNIEJE WSPÓLNY MIANOWNIK?
LECZENIE PRZECIWKRZPLIWE
I PRZECIWHIPERGLIKEMICZNE
- ISTOTNE ZAGADNIENIA
W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
 
17.00-17.15 PRZERWA
17.15-18.15 SESJA PLENARNA II
MEDYCYNA RODZINNA 2024 – NADZIEJE I OBAWY
19.00 POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO KLRwP
NIEDZIELA, 16 czerwca 2024 roku
09.00-10.30 USG w praktyce
lekarza rodzinnego
Badania laboratoryjne
w opiece koordynowanej i nie tylko
Jak prowadzić kontrolę wewnętrzną
w podmiocie leczniczym?
Nowe obowiązki z tytułu Ustawy
o jakości w opiece zdrowotnej
i bezpieczeństwie pacjenta
10.30-11.00 PRZERWA
11.00-12.30 O komunikacji ciąg dalszy,
czyli jak rozmawiać z pacjentem
z punktu widzenia lekarzy rodzinnych
i specjalisty od komunikacji
Bóle głowy i twarzy
w praktyce lekarza rodzinnego
Holter EKG – interpretacja zapisu
przez lekarza rodzinnego