Lekarz rodzinny jako przewodnik po systemie opieki zdrowotnej w przypadku pacjentów cierpiących na choroby układu kostno-stawowego

 

Choroby układu kostno-stawowego są w czołówce chorób najczęściej zgłaszanych przez pacjentów. Podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie, nabycie szerokiej wiedzy praktycznej przez specjalistów medycyny rodzinnej umożliwi szybkie i skuteczne leczenie wielu schorzeń ze strony narządu ruchu.

 

lek. Łukasz Reczek
Młodzi Lekarze Rodzinni Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 

Najistotniejsze informacje, które powinni otrzymać uczestnicy sesji to…

Takie, które pomogą lekarzowi w jego codziennej praktyce. Aby mógł on poprowadzić pacjenta we wstępnej diagnostyce, wspomóc proces terapeutyczny. Lekarz rodzinny często jest jedynym wsparciem medycznym dla chorego, gdyż dostęp do konsultacji specjalistycznej jest utrudniony np. z powodu długiego okresu oczekiwania na nią. 

Dlatego lekarze rodzinni chcą coraz bardziej poszerzać horyzonty w tym zakresie?

Często te tematy są pomijane na konferencjach medycyny rodzinnej. Poza tym, schorzenia układu kostno-stawowego to jedne z najczęstszych schorzeń zgłaszanych w gabinecie lekarza rodzinnego. Mało wiemy o nich, stąd pomysł na uwzględnienie tej tematyki w programie 22. Kongresu Medycyny Rodzinnej. Jedną z najczęstszych chorób przewlekłych z tego zakresu stanowi osteoporoza, dlatego poświecimy jej cały wykład. Należy też wspomnieć, ze pojawiły się nowe wytyczne w tym zakresie, o których również chcemy wspomnieć. Choroba ta, jak wiele innych przewlekłych schorzeń, jest zależna od stylu życia i kluczowe jest jej wczesne rozpoznanie - tu wkracza szczególna rola lekarza rodzinnego. 

O czym chciałby Pan jeszcze poinformować uczestników kongresu?

Warto zaznaczyć, że skupimy się na ważnych dla nas aspektach praktycznych, w tym na współpracy, niekiedy trudnej, lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty dziedzinowego. W pozostałych prezentacjach wykładowcy skoncentrują się na niełatwej diagnostyce częstych chorób reumatologicznych oraz chorobach stawów kończyny dolnej z punktu widzenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.