JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
  • JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong